Algemene Voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Pakketmeester website en dashboard.

1. Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van onze website en dashboard impliceert uw instemming met deze voorwaarden. Bij gebruik van onze diensten gelden aparte voorwaarden.

2. Over Pakketmeester

Pakketmeester, gevestigd in Nederland, is hier om uw vragen te beantwoorden. Contacteer ons via de live chat of bel ons op +31 6 38744375.

3. Sitegebruik

De site is voor persoonlijk gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct gebruiken van de site en voor alle gerelateerde kosten. Misbruik van de site is verboden.

4. Registratie en Beveiliging

Een account is nodig voor het gebruik van het dashboard. Zorg voor de veiligheid van uw accountgegevens en meld beveiligingsproblemen onmiddellijk.

5. Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met ons privacybeleid.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten op de site en de inhoud ervan zijn eigendom van Pakketmeester.

7. Informatie Indiening

Informatie die via de site wordt verstrekt, kan niet altijd als vertrouwelijk worden beschouwd.

8. Site Nauwkeurigheid en Beschikbaarheid

Wij streven naar nauwkeurigheid maar kunnen dit niet garanderen. Beschikbaarheid van de site kan variëren.

9. Externe Links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor externe sites waarnaar gelinkt wordt.

10. Aansprakelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor voorzienbaar verlies of schade veroorzaakt door onze nalatigheid, maar niet voor onvoorzienbare of indirecte verliezen.

11. Overmacht

We zijn niet aansprakelijk voor omstandigheden buiten onze controle.

12. Rechten van Derden

Enkel Pakketmeester en u kunnen deze voorwaarden afdwingen.

13. Wijzigingen in Voorwaarden

Wijzigingen worden op de site gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van veranderingen.

14. Klachten en Rechtskeuze

Neem bij klachten contact met ons op. Deze voorwaarden vallen onder de Nederlandse wetgeving.